Sähköinen taloushallinto

 

 

Sähköisellä taloushallinnolla saavutetaan merkittäviä etuja verrattuna perinteisiin taloushallinnon järjestelmiin ja prosesseihin. Sähköisen taloushallinnon etuja ovat ainakin tehokkuus ja nopeus, joustavuus, helppous, toiminnan laadun paraneminen, virheiden väheneminen, ekologisuus ja arkistointitilan tarpeen väheneminen.

Sähköisen taloushallinnon avulla yrityksen prosessit tehostuvat ja saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä useiden päällekkäisten työvaiheiden vähennyttyä.

 

Integroidulla järjestelmällä suurimmat hyödyt

Suurin hyöty sähköisestä taloushallinnosta saadaan silloin, kun kaikki yrityksen liiketoimintaprosessit toteutetaan samalla, integroidulla taloushallinnon järjestelmällä, jossa eri prosessit ”keskustelevat keskenään”. Integroidut taloushallinnon järjestelmät kattavat kaikki yrityksen toiminnot ja mahdollistavat tietojen automaattisen siirtymisen eri taloushallinnon prosessien välillä.

Integraation vaikutuksesta tiedot siirtyvät automaattisesti esimerkiksi tilaustenkäsittelystä varastonhallintaan ja laskutukseen, laskutuksesta myyntireskontraan, myynti- ja ostoreskontrasta sekä palkanlaskennasta kirjanpitoon. Kertaalleen järjestelmään syötetty tieto on välittömästi muiden prosessien käytettävissä.

 

Joustava työnjako asiakkaan ja tilitoimiston välillä

Sähköinen taloushallinto mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon yrityksen taloudellisesta tilanteesta, jolloin tulevaisuuden ennustettavuus lisääntyy ja aina saatavilla oleva ajantasainen tieto helpottaa liiketoiminnan johtamista.

Tilitoimiston henkilökunnan tehtävänä on toimia sähköisen taloushallinnon asiantuntijana ja valvoa kirjanpidon oikeellisuutta. Työnjako asiakkaan ja tilitoimiston välillä voidaan sopia joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Mikäli asiakas haluaa itse hoitaa esimerkiksi myyntilaskutusta, tilitoimiston tehtävänä on valvoa kirjausten oikeellisuutta ja täsmäyttää myyntireskontra pääkirjanpitoon. Vastaavasti ostolaskujen käsittely voidaan sopia tilitoimiston hoidettavaksi, jolloin tilitoimistossa käsitellään verkkolaskuina järjestelmään saapuvat ostolaskut, skannataan paperiset ostolaskut ja lisätään ne järjestelmään.

Käsittelyn jälkeen ostolaskut kierrätetään sähköisesti asiakkaan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Maksuliikenne hoidetaan niin ikään samasta järjestelmästä, jolloin asiakkaan ei tarvitse erikseen käydä verkkopankissa, vaan maksut hoituvat samalla järjestelmällä ja reskontrat ovat aina ajan tasalla.


Sähköinen taloushallinto ei ole vain tekniikkaa, vaan pikemminkin uusi tapa toimia!

Sähköinen taloushallinto

 

Joustava kassajärjestelmä

 

Käteiskuitit helposti kirjanpitoon

 

Tehokkuutta tilausten hallintaan

 

Luotettavuutta varastonhallintaan

 

Sähköinen rahtikirja

 

Palkanlaskentaohjelma

 

Sähköistä työajanseurantaa

 

Sähköinen ajopäiväkirja ja matkalasku

 

Tuotannonohjausjärjestelmä

 

Huoltotöiden hallintaan

 

Projektinohjausjärjestelmä

 

­

Monipuolinen resurssikalenteri

 

Sähköinen asiakasviestintä

 

Asiakasyhteyksien hallinta

 

Sähköinen palautejärjestelmä

 

Sähköinen arkistointityökalu

 

Taloushallintoon integroitu verkkokauppa

 

Turvallinen monikäyttöliittymä

 

Copyright © 2016 OLE Online-tilitoimistot

­